Hvorfor sosialt bør være kjernen i hver matriseorganisasjon

I motsetning til tradisjonelle markedsføringsfunksjoner har sosiale medias astronomiske fremgang og utallige forretningsbruk resultert i tvetydighet om hvilke team som er best posisjonert til å 'eie' det. For at matriseorganisasjonen din skal holde tritt med den digitale transformasjonen, må du plassere det sosiale i sentrum. Les Mer...